Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde, 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da “II. Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresi” yapılacaktır. “Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz’’ alt temasıyla düzenlenecek Kongre’de, Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumlarının ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Böylece ortak değerlerimizin paylaşılması, tartışılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Kongre’de, kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması, kağıt restorasyonu ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin de ele alınması hedeflenmektedir. Ayrıca, Osmanlı arşiv belgelerinde bulunan hat, tezhip, ebru gibi sanatlar da Kongre’de ele alınacaktır. Yine, Genel Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve üç kıtada otuza yakın ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik kayıtlarını ihtiva eden Kuyûd-ı Kadime Arşivi de Kongrenin en önemli konu başlıklarından birisini oluşturmaktadır.

Kongrede “Asırlık Sorunlar” başlığı altında Ülkemiz ve Dünya gündemini meşgul eden, kökenleri yüz yıl ve daha öncesine giden meseleler de tartışılacak, gelecek nesillere tüm gerçekliğiyle doğru bir tarihin aktarılmasına vesile olacaktır.

Bilgi ve belgeye erişimde kolaylık ve açıklık ilkesinden hareketle yenilenen vizyonu ve insan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Kurumumuzca düzenlenen bu kongre vesilesiyle, kamu kurumu niteliğindeki arşivlerin bilimsel çalışmalarda fiilen bulunmaları ve bu tür faaliyetlerin merkezinde yer almaları noktasında da emsal oluşturabilecek önemli bir adım atılmış olacaktır.

Muhtevası ile bilimsel, sonuçları itibariyle de yeni gelişmelere temel oluşturması beklenen organizasyonumuza üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kütüphane ve arşivler başta olmak üzere tüm ilgililer davetlidir.

Siz değerli bilim insanlarını ve araştırmacıları kongreye davet etmekten onur duyduğumuzu ve sizleri İstanbul’da misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim.

Saygılarımla.

Gökhan KANAL
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili