Kongre Kurulları

 
KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof.Dr. Kemal KARPAT

KONGRE ONUR KURULU

Prof. Dr. Refik TURAN
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Sinan GÜNER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

KONGRE BAŞKANI

Gökhan KANAL
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Zeynel Abidin TÜRKOĞLU
Arşiv Dairesi Başkanı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Mehmet YILDIRIR
Tapu ve Kadastro Özel Kalem Müdürü

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Güray KIRPIK
Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz KURT
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih RUKANCI
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice ORUÇ
Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ahmet TOKDEMİR
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Dr. Aladin HUSIĆ
Orijentalni institut u Sarajevu

Songül KADIOĞLU
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

BİLİM VE HAKEM KURULU ÜYELERİ

Düzenleniyor...