Kongre Konuları

 

 • Geleceğin Arşivcileri
 • Belge Restorasyonu
 • Hayalimdeki Arşiv
 • Uluslararası İşbirliği Zirvesi / İstanbul Deklarasyonu

 • Kültürel Arşiv Mirası Kavramı
 • Ortak Kültür Mirası Olarak Arşiv Belgeleri
 • Ortak Hafıza: Kültürel Arşiv Mirası Ortaklığı
 • Kültürel Arşiv Mirasının Bakımı, Onarımı ve Korunması
 • Kültürel Arşiv Mirasının Dijitalleştirilmesi
 • Dijitalleştirilen Arşivlerin Korunması, Bakımı, Devamlılığı ve Güvenliği
 • Tarihi Arşivler ve Tarihi Arşivlerde Belge Yönetimi
 • Kültürel Arşiv Mirası Kapsamında Arşiv Türleri

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi: Kuyûd-ı Kadîme
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi
 • Türk Tarih Kurumu Arşivi
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri
 • Genel Kurmay ATASE Başkanlığı Osmanlı Arşivi
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
 • Dışişleri Bakanlığı Arşivi ve Dış Temsilciliklerde Bulunan Osmanlı Arşivi
 • Diğer Kurumlarda Bulunan Osmanlı Arşivleri
 • Yabancı Devletlerde Bulunan Osmanlı Arşivleri

 • Osmanlı'da Göç ve Zorunlu Göç
 • Lozan ve Boğazlar Meselesi
 • Göçler ve Mübadele Meselesi
 • Etnik Sorunlar ve Sınır Meseleleri
 • Ortadoğu’daki Meseleler
 • Toprak Tasarrufu ve Tapu Sistemine Ait Defter ve Belgeler
 • Mülkiyet Kavramı ve Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti

 • Balkanlarda Osmanlı Arşiv Mirası
 • Afrika’da Osmanlı Arşiv Mirası
 • Ortadoğu’da Osmanlı Arşiv Mirası
 • Kafkaslar’da Osmanlı Arşiv Mirası
 • Kırım ve Tataristan’da Osmanlı Arşiv Mirası
 • Arşivlerimizden yararlanılarak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Avrupa Tarihi ile ilgili yapılan araştırmalar

 • Tezhip Sanatı
 • Cilt Sanatı
 • Hat Sanatı
 • Kat’ı Sanatı
 • Ebru Sanatı