Öncelikle, “II. Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresi” etkinliğinin düzenleyicisi olarak Türk halkı ve hükümeti adına tüm katılımcılara en derin saygılarımı sunarım.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan bu büyük uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmak ve sizleri davet etmek bizler için büyük bir onurdur.

Osmanlı’nın mirası olan arşivler,dünya tarihinin daha doğru bir biçimde ortaya çıkarılmasında büyük önem arz etmektedir. Büyük çoğunluğu Türkiye’de çeşitli kurumlarda bulunmakla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan bu ortak mirasın bir bütün halinde değerlendirilip, tarihin yeniden ele alınması, şanlı ve büyük bir tarihin tüm detayları ile ortaya çıkarılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu ortak mirasa sahip olan devletlerin ilgili kurumlarının ortak paydada bir araya gelmesi, geçmişin değerleriyle geleceğin inşa edilmesi noktasında kıymetli bir adım olacaktır. İşte bu sebeple, II. Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresi’ni düzenlemeyi tarihi bir sorumluluk olarak gördük.

Bu özel etkinlik sayesinde Arşiv ve Tarih alanlarında dünyanın önde gelen bilim insanları, uzmanlar, araştırmacılar, yöneticiler, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek bilgi, deneyim ve proje paylaşımında bulunacaklardır. Yine bu etkinlikle birlikte ortak dünyamız ve ortak geleceğimiz için müşterek bir Arşiv vizyonunun ortaya konulması hedeflenmektedir. Deneyimlerimizi paylaşarak,gücümüzü geçmişimizden alarak geleceğimizi beraber planlamak amacındayız. Bu nedenle etkinliğin temasının ‘Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz’’ olmasına karar verdik.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, bilimsel programa ek olarak sosyal faaliyetlerle İstanbul’un ve Türkiye’nin olağanüstü sosyal ve kültürel mirasını da yakından görme şansına sahip olacak ve unutulmaz anlar yaşayacaktır.

"Arşiv" gibi önemli bir konunun dünya ölçeğinde ele alınacağı bu kapsamlı bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmanın ve siz değerli misafirlerimizi bu etkinliğe katılmak üzere İstanbul’a davet etmenin bizler için büyük bir onur vesilesi olduğunu bir kez daha belirtmek isterim.

Saygılarımla.

Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı