I.OSMANLI COĞRAFYASI
ULUSLARARASI ARŞİV KONGRESİ

 

Osmanlı Devleti'nden Günümüze ulaşan zengin kültürel arşiv hazinelerinin önemli bir kısmı Kurumumuz Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilmektedir. Arşivimiz, üç kıtada 26 ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik kayıtlarını ihtiva etmekte olup, Türk ve Dünya Tarihi araştırmaları için vazgeçilemez bir öneme sahiptir.

Sahip olduğumuz bu zengin kültürel arşiv mirasının gerek ulusal gerekse uluslararası akademik camiada tanıtımını yapmak ve kurumumuzun önemli bir bilgi merkezi olduğunu ortaya koymak üzere 21-23 Kasım 2012 tarihinde Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi adıyla birinci kongre gerçekleştirilmiştir.

Kongreye; Japonya ve Pakistan'dan Macaristan ve İngiltere'ye, Hollanda ve Almanya'dan Katar ve Yemen'e, Bosna ve Kosova'dan Lübnan ve Mısır'a kadar geniş bir coğrafyada 32 ülkeden Akademisyen, Rektör, Kurum/Enstitü Başkanı ve Genel Direktör düzeyinde katılım gerçekleşmiştir. 78 akademik bildirinin yanı sıra özel oturumların da düzenlendiği Kongre’ye 1760’ı kayıtlı olmak üzere 2000’in üzerinde ilgili iştirak etmiştir. Arşiv ve tarih alanında Avrupa’da katılımın en yüksek olduğu bilimsel toplantı olduğu, Kongre hakkında bilim insanlarınca yazılan makalelerde ve akabinde yapılan organizasyonlardaki konuşmalarda belirtilmiştir. Bilimsel konuları ve organizasyonu ile büyük beğeni toplayan Kongre, içeriği ve sonuçlarıyla yerli ve yabancı basın organlarında da yer bulmuş olup, bu suretle ülkemizin tanıtımına da önemli bir katkı sağlamıştır.

Kongre, Osmanlı Devleti'nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumları ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirmiş, böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılması sağlanmıştır. Ayrıca, katılım gösteren Devletler ve Kurumlarla ortak eğitim, teknoloji geliştirme ve arşiv uygulamaları konularında işbirliği sağlamak ve Kurumumuzu uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturmak için de bu Kongre önemli bir misyon üstlenmiştir. Kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması ile bu alandaki teknolojik gelişmeler de Kongre'de değerlendirilerek Kurumumuz açısından yol gösterici bir rol oynamıştır.