Kongre Kurulları

 
KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Gökhan KANAL

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU

KONGRE ONUR KURULU

Prof. Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik TURAN
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü

Sinan GÜNER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Zeynel Abidin TÜRKOĞLU
Arşiv Dairesi Başkanı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Mehmet YILDIRIR
Tapu ve Kadastro Özel Kalem Müdürü

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Güray KIRPIK
Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz KURT
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih RUKANCI
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice ORUÇ
Ankara Üniversitesi

Dr. Muhammet Ahmet TOKDEMİR
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Dr. Aladin HUSIĆ
Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü

Songül KADIOĞLU
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

BİLİM VE HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdulrahim ABU-HUSAYN American University of Beirut
Prof. Dr. Erhan AFYONCU Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gül AKYILMAZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammad Adnan AL-BAKHIT The University of Jordan
Prof. Dr. Hakan ANAMERİÇ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgin AYDIN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BABACAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Evangelia BALTA National Hellenic Research Foundation Institute of Historical Research
Prof. Dr. Mehmet CANATAR İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Géza DÁVID Loránd Eötvös University, Budapest
Prof. Dr. Çiçek DERMAN Marmara Üniversitesi
Prof. Uğur DERMAN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Luciana DURANTI British Colombia University
Prof. Dr. Feridun EMECEN 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ERÜNSAL 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Pál FODOR Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Prof. Dr. Dragi GJORGIEV Ss. Cyril ve Methodius University, Skopje
Prof. Dr. Turan GÖKÇE İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Rossitsa GRADEVA American University in Bulgaria
Prof. Dr. Kayoko HAYASHI Tokyo University of Foreign Studies
Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal KAFADAR Harvard Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza KANDUR Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz KURT Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hans Georg MAJER Ludwig-Maximilians-Universität
Prof. Dr. Nenad MOĆANIN Zagreb University
Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Maria Pia PEDANI Università ca’ Foscari, Venezia
Prof. Dr. Evgeni RADUSHEV Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Šerbo RASTODER University of Montenegro
Prof. Dr. Claudia RÖMER University of Vienna
Prof. Dr. Fatih RUKANCI Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Orlin SABEV Institute of Balkan Studies, Bulgaria
Prof. Dr. B. J. SLOT General State Archives of the Hague
Prof. Dr. Nihal SOMER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Olga ZIROJEVIĆ University of Belgrade, Serbia
Hat ve Ebru San'atkarı Fuad BAŞAR İstanbul
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Belkıs KONAN Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Gürcan MAVİLİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Kayhan ORBAY Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice ORUÇ Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Georgios SALAKIDIS Democritus University of Thrace
Doç. Dr. Hrvoje STANČIĆ Zagreb University
Yrd. Doç. Dr. Savaş ÇEVİK Haliç Üniversitesi
Dr. Aladin HUSIĆ Institute for Oriental Studies in Sarajevo
Dr. Adnan KADRIĆ Institute for Oriental Studies in Sarajevo
Dr. Srđan KATIĆ Institute of History, Belgrade
Dr. Nedim ZAHIROVIĆ Universitat Leipzing
Öğr. Gör. Hikmet BARUTÇUGİL Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Uzm. Nil BAYDAR Kültür ve Turizm Bakanlığı