Davet

 

Arşivler, geçmişin en önemli tanığı olan kayıtların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Geçmişte yaşanan olayların birçok yönünü aydınlatan arşivler, devlet ve millet hayatı için büyük kıymet taşımaktadırlar. Bu önemli birikimin yazımını üstlenen tarih bilimi için de arşivler vazgeçilmez unsurlardır.

Devletin hafızası ve koruyucu kimliği hüviyetindeki arşivlerin ülkemizdeki temel kurumu olan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ortaklığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye’deki diğer arşiv ve tarih kurumlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu program, geniş kaynak ve miras yelpazesinin uluslararası bilimsel bir platformda ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Kongrede; kültürel ve tarihi mirasımıza ait muhtelif konular, alt başlıklar halinde ele alınacaktır. Arşiv ve arşivcilik alanına dair mesleki ve terminolojik bilgi ve gelişmelerin derinlemesine incelenmesinin yanı sıra, medeniyet tarihimizde yer edinmiş dost ve kardeş ülkelerin tarihine ait materyallerin sunumu da kongrenin temalarından biri olacaktır. Bu vesileyle, Osmanlı coğrafyası ve tarihine ait belgelerin bulunduğu 43 ülkeyle işbirliği protokolü olan; 95 milyon Belge ve 400 bin defterden oluşan Osmanlı Arşivi ile yaklaşık 40 milyon belgesi ve 95 bin defteri olan ve her geçen gün belge sayısı artan Cumhuriyet Arşivini bünyesinde barındıran Devlet Arşivleri, bu önemli programı Tapu Arşivi ile birlikte organize etmektedir.

Tarihi geçmişimizin zengin mirasının bilimsel kültürel ve sosyal olarak tam anlamıyla ortaya konulmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu programın düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Bu düşüncelerle, düzenlenecek kongrenin ilgililere, araştırmacılara ve literatüre katkı sağlamasını ümit ederek; bilim camiasını kongreye davet etmek isterim.

 

Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü